Zebrapad Enquête


Op de afgelopen algemene ledenvergadering is aangegeven dat het vermogen van onze vereniging al enkele jaren terugloopt. Er is afgesproken om te kijken naar mogelijke besparingen op uitgaven en het vinden andere inkomsten bronnen. Een van die dingen is dan de kosten van het Zebrapad. Het Zebrapad is een van de grootste kostenposten. Deze kost +/- € 11.000,00 per jaar. Dat is ongeveer 60% van de totale jaarlijkse inkomsten. Hoe zouden we de kosten voor het Zebrapad kunnen beperken?

Hieronder een aantal mogelijkheden, verwerkt in een enquête. Graag willen wij van jullie weten wat jullie daar van vinden. Let op ! De enquête kan maar 1x per persoon worden ingevuld.
[ays_survey id=”2″]


error: Content is protected !!