Zebrapad Enquête


Op de afgelopen algemene ledenvergadering is aangegeven dat het vermogen van onze vereniging al enkele jaren terugloopt. Er is afgesproken om te kijken naar mogelijke besparingen op uitgaven en het vinden andere inkomsten bronnen. Een van die dingen is dan de kosten van het Zebrapad. Het Zebrapad is een van de grootste kostenposten. Deze kost +/- € 11.000,00 per jaar. Dat is ongeveer 60% van de totale jaarlijkse inkomsten. Hoe zouden we de kosten voor het Zebrapad kunnen beperken?

Hieronder een aantal mogelijkheden, verwerkt in een enquête. Graag willen wij van jullie weten wat jullie daar van vinden. Let op ! De enquête kan maar 1x per persoon worden ingevuld.
Zebrapad enquete

Wil u het Zebrapad digitaal ontvangen i.p.v. fysiek

Zebrapad uitgaven terugbrengen van 6 naar 4 of 5x per jaar | Kwaliteit ipv kwantiteit

Zebrapad dunner maken | van 32 naar 24 pagina’s

Inhoud van het Zebrapad beperken tot alleen maar vogelartikelen

Regioverslagen alleen via website, facebook en/of een digitale nieuwsbrief

Zebrapad volledig in kleur houden of mag het (gedeeltelijk) ook in zwartwit?

Bent u bereid om € 5,00 extra te betalen voor een versie voor op papier