Word NZC lid

Schrijf je in als nieuw NZC lid en doe mee aan al onze activiteiten + ontvang 6x per jaar ons fraaie clubblad ZEBRAPAD!

Activiteiten

In de meeste regio’s worden er voor de leden regelmatig leerzame bijeenkomsten, vogelkeuringen en verschillende evenementen gehouden. Ook organiseren alle regio’s jaarlijks een eigen regioshow. Als hoogtepunt hebben NZC leden toegang tot de Internationale Zebravinken Show. Een show met internationale uitstraling!!

Clubblad

Het Zebrapad verschijnt 1 x per 2 maanden. Naast wetenswaardigheden over de NZC vindt u er nuttige en praktische informatie over zebravinken. Het nieuws uit de regios, de agenda, vraag en aanbod, een losse bijlage met kleurenfoto en een beschrijving met een kweekaanwijzing van een bepaalde kleurslag, vormen mede de inhoud van ons clubblad.

Inschrijfformulier

    


    * Druk in het volgende scherm op de knop Aanmelden

Contributie

Contributie Binnen Nederland
€ 25 per kalenderjaar + eenmalig € 2,50 inschrijfkosten
Yearly membership fee within Europe
€ 35 – + € 2,50 one time registration costs
Yearly membership fee outside Europe
€ 45 – + € 2,50 one time registration costs

Akkoordverklaring automatische incasso

Door het invullen en inzenden van dit formulier geeft u toestemming aan de NZC (Nederlandse Zebravinken Club)om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Nederlandse Zebravinken Club (NZC). Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

De Algemenevoorwaarden bij lidmaatschap vindt u in de verenigingsstatuten. De Nederlandse Zebravinken Club is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De statuten zijn in een notariele akte vastgelegd.

Beëindiging lidmaatschap

volgens artikel 8, punt 3 van de statuten van de N.Z.C.

Beëindiging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Het verenigingsjaar loopt tot en met 31 december. Opzeggen dient dus voor 1 december te gebeuren. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Wilt u uw lidmaatschap beëindigen?
Stuur dan een email naar ledenadmin@nederlandsezebravinkenclub.nl of gebruik het Contactformulier