NZC Lidmaatschap

10,0032,50

Schrijf je in als nieuw NZC-lid en doe mee aan al onze activiteiten
+ ontvang 6x per jaar ons fraaie clubblad “Zebrapad”!

Contributie

Contributie Binnen Nederland
€ 30,00 per kalenderjaar (Jeugdleden €20,00) + eenmalig € 2,50 inschrijfkosten
*17 jaar of jonger? Meld je dan hier aan voor een lagere contributieprijs.
Yearly membership fee within Europe
€ 40,00 – + € 2,50 one time registration costs
Yearly membership fee outside Europe
€ 50,00 – + € 2,50 one time registration costs

*Door lid te worden van de NZC gaat u tevens akkoord met het
incassobeleid van de NZC m.b.t. het incasseren van contributie.

Artikelnummer: N/B Categorie:

Beschrijving

Activiteiten

In de meeste regio’s worden er voor de leden regelmatig leerzame bijeenkomsten, vogelkeuringen en verschillende evenementen gehouden. Ook organiseren alle regio’s jaarlijks een eigen regioshow. Als hoogtepunt hebben NZC-leden toegang tot de internationale zebravinkenshow van de NZC te Beusichem, een show met internationale uitstraling en allure!!

Clubblad

Het Zebrapad verschijnt 1 x per 2 maanden. Naast wetenswaardigheden over de NZC vindt u er nuttige en praktische informatie over zebravinken. Het nieuws uit de regios, de agenda, vraag en aanbod, een losse bijlage met kleurenfoto en een beschrijving met een kweekaanwijzing van een bepaalde kleurslag, vormen mede de inhoud van ons clubblad.

Akkoordverklaring automatische incasso

Voor Nederlandse inwonenden geldt dat de eerste betaling geschiedt tijdens de inschrijving, de daarop volgende jaren via automatische incasso. Door lid te worden van de NZC geeft u toestemming aan de NZC (Nederlandse Zebravinken Club) om incasso-opdrachten m.b.t de (jaarlijkse) contributie naar uw bank te sturen overeenkomstig de opdracht van de Nederlandse Zebravinken Club (NZC). Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.


Privacyverklaring

Door het invullen en inzenden van dit formulier gaat u akkoord met de Privacyverklaring van de NZC.

Algemene Voorwaarden

De Algemene voorwaarden bij lidmaatschap vindt u in de verenigingsstatuten. De Nederlandse Zebravinken Club is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De statuten zijn in een notariële akte vastgelegd. Daarnaast heeft de Nederlandse Zebravinken Club zijn eigen huishoudelijke reglement

Beëindiging lidmaatschap

volgens artikel 8, punt 3 van de statuten van de NZC

Beëindiging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Het verenigingsjaar loopt tot en met 31 december. Opzeggen dient dus vóór 1 december te gebeuren. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Wilt u uw lidmaatschap beëindigen?
Stuur dan een email naar ledenadmin@nederlandsezebravinkenclub.nl of gebruik het Contactformulier

Extra informatie

Aanvang lidmaatschap

Januari ( 1e kwartaal ), Maart ( 2e kwartaal ), Juni ( 3e kwartaal ), September ( 4e kwartaal )

error: Content is protected !!