Privacyverklaring

De Nederlandse Zebravinken Club, gevestigd te Oud-Gastel, Speciaalclub van de NBvV, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Algemeen

De verantwoordelijkheid voor het beheer van de persoonsgegevens wordt bij Wetgeving gelegd bij degene die de gegevens beheert. In dit geval het Bestuur van de NZC.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De NZC verwerkt uitsluitend de volgende, tijdens het aanmelden als lid, door uzelf verstrekte persoonsgegevens :

• Voor- en achternaam
• Geboortedatum (jeugdleden)
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Rekeninghouder
• Kweeknummer NBvV

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via nederlandsezebravinkenclub@gmail.com.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

– Het afhandelen van uw betaling van de contributie.
– Om u in te kunnen schrijven voor tentoonstellingen
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.
– U te informeren over belangrijke gebeurtenissen aangaande de NZC.
– U het clubblad toe te kunnen sturen

Het afgeven van gegevens

Als u een overeenkomst met de NZC aangaat bent u verplicht de gevraagde persoonsgegevens af te geven en akkoord te gaan met deze privacyverklaring. Als u dit niet wil kunt u geen overeenkomst aangaan met de NZC, en dus geen lid worden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De NZC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De NZC verkoopt en deelt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Gebruik van cookies

Op onze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over hoeveel, en hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De aldus verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de NZC en heb uw het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om een export van uw persoonsgegevens, waarover wij beschikken, naar u toe te sturen.

U kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar nederlandsezebravinkenclub@gmail.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De NZC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan tenzij hiertoe gelast door erkende Nederlandse autoriteiten/wetgevende instanties. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via nederlandsezebravinkenclub@gmail.com

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens

www.nederlandsezebravinkenclub.nl | nederlandsezebravinkenclub@gmail.com

error: Content is protected !!