Word lid van de NZC

Schrijf je in als nieuw NZC lid en doe mee aan al onze activiteiten + ontvang 6x per jaar ons fraaie clubblad ZEBRAPAD!

Activiteiten

In de meeste regio’s worden er voor de leden regelmatig leerzame bijeenkomsten, vogelkeuringen en verschillende evenementen gehouden. Ook organiseren alle regio’s jaarlijks een eigen regioshow. Als hoogtepunt hebben NZC leden toegang tot de Internationale Zebravinken Show. Een show met internationale uitstraling!!

Clubblad

Het Zebrapad verschijnt 1 x per 2 maanden. Naast wetenswaardigheden over de NZC vindt u er nuttige en praktische informatie over zebravinken. Het nieuws uit de regios, de agenda, vraag en aanbod, een losse bijlage met kleurenfoto en een beschrijving met een kweekaanwijzing van een bepaalde kleurslag, vormen mede de inhoud van ons clubblad.

Inschrijfformulier

Het inschrijven is tijdelijk niet mogelijk via het digitale inschrijfformulier.
Wilt u toch graag inschrijven? Neem dan even via mail contact op met onze ledenadministratie via ledenadmin@nederlandsezebravinkenclub.nl

    


    * Druk in het volgende scherm op de knop Aanmelden

Contributie

Contributie Binnen Nederland
€ 30 per kalenderjaar + eenmalig € 2,50 inschrijfkosten
Yearly membership fee within Europe
€ 40 – + € 2,50 one time registration costs
Yearly membership fee outside Europe
€ 50 – + € 2,50 one time registration costs

Akkoordverklaring automatische incasso

Voor Nederlandse inwonenden geld dat de eerste betaling geschied tijdens de inschrijving. De daarop volgende jaren via automatische incasso. Door het invullen en inzenden van dit formulier geeft u toestemming aan de NZC (Nederlandse Zebravinken Club) om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Nederlandse Zebravinken Club (NZC). Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Privacyverklaring

Door het invullen en inzenden van dit formulier gaat u akkoord met de Privacyverklaring van de NZC.

Algemene Voorwaarden

De Algemenevoorwaarden bij lidmaatschap vindt u in de verenigingsstatuten. De Nederlandse Zebravinken Club is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De statuten zijn in een notariele akte vastgelegd.

Beëindiging lidmaatschap

volgens artikel 8, punt 3 van de statuten van de N.Z.C.

Beëindiging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Het verenigingsjaar loopt tot en met 31 december. Opzeggen dient dus voor 1 december te gebeuren. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Wilt u uw lidmaatschap beëindigen?
Stuur dan een email naar ledenadmin@nederlandsezebravinkenclub.nl of gebruik het Contactformulier

Voordelen van Generieke Viagra

Generieke Viagra is het meest gebruikte receptgeneesmiddel voor de behandeling van seksuele ED. Viagra, de handelsnaam voor het generieke geneesmiddel, wordt vaak verkocht zonder de bedrijfsnaam, soms aangeduid als generieke Viagra of gewoon sildenafil, maar heeft dezelfde werkzame bestanddelen als het origineel. Veel mensen realiseren zich niet dat sildenafil niet over de toonbank kan worden gekocht omdat het ingrediënten bevat die niet zijn toegestaan in voedingsmiddelen die voor menselijke consumptie worden geproduceerd. Viagra is ook bekend onder verschillende andere namen, waaronder Merknaam, Cialis, Levitra, die elk een andere fabrikant heeft, waaronder AstraZeneca, Cetaphil, Kadian, Meridia, Teva, Takeda, Walgreen, en anderen.

generic viagra

Er zijn diverse verschillen tussen generieke Viagra en de merknaam. Generieke Viagra bezoek de website is niet klinisch getest en bevat niet het actieve ingrediënt in de commerciële versies. In plaats daarvan bevat de generieke Viagra-formulering een inactief extract van een plant. De plant is goedgekeurd door de FDA, maar omdat het niet klinisch bewezen is dat het enige gezondheidsvoordelen heeft, wordt het door de meeste verzekeringsmaatschappijen niet aanvaardbaar geacht en kan het niet over de toonbank worden verkocht.

Generieke Viagra kan ernstige bijwerkingen veroorzaken als het zonder medisch toezicht wordt ingenomen. Deze bijwerkingen omvatten verhoogde bloeddruk (hypertensie), verhoogde hartslag (tachycardie), kortademigheid (hypotensie), agitatie, diarree, maagklachten, misselijkheid, braken, duizeligheid, en zwakte. De meest voorkomende van deze bijwerkingen is de verhoging van de bloeddruk, die kan leiden tot een hartaanval of andere ernstige ziekte.