Word Lid

Schrijf je nu in als nieuw NZC lid en doe mee aan al onze activiteiten + ontvang 6x per jaar ons fraaie clubblad.


  * De contributie binnen Nederland is € 25 per kalenderjaar plus eenmalig € 2,50 inschrijfkosten.
  * Yearly membership fee within Europe € 35 – plus € 2,50 one time registration costs.
  * Yearly membership fee outside Europe € 45 – plus € 2,50 one time registration costs.


  Vul onderstaand formulier in om lid te worden van de NZC.
  Velden met een * zijn verplicht.
  Akkoordverklaring automatische incasso *
  Door het invullen en inzenden van dit formulier geeft u toestemming aan de NZC (Nederlandse Zebravinken Club) om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Nederlandse Zebravinken Club (NZC). Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
  ( Druk in het volgende scherm op de knop Aanmelden )

Algemene Voorwaarden
Onze Algemene Voorwaarden bij lidmaatschap vindt u in onze verenigingsstatuten. De Nederlandse Zebravinken Club is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De statuten zijn in een notariele akte vastgelegd.

Beëindiging lidmaatschapvolgens artikel 8, punt 3 van de statuten van de N.Z.C.
Beëindiging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Het verenigingsjaar loopt tot en met 31 december. Opzeggen dient dus voor 1 december te gebeuren. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Wilt u uw lidmaatschap beëindigen? Stuur dan een email naar ledenadministratie via ledenadmin@nederlandsezebravinkenclub.nl of gebruik het Contactformulier