Bestuur | Algemene informatie

De NZC is op 1 januari 1969 opgericht en als Speciaalclub aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV). Wij richten ons op het bevorderen van kennis over zebravinken, de kweek, advisering van onze leden en de NBvV over bijvoorbeeld standaardeisen en vraagprogramma’s.

Ook organiseert de NZC elk jaar een landelijke tentoonstelling, regionale tentoonstellingen en technische dagen en beschikt over een Technische Commissie waar u met al uw vragen over zebravinken terecht kunt.


Verder wordt er 1 x per 2 maanden een leerzaam en zeer verzorgd clubblad uitgegeven dat de moeite van het lezen meer dan waard is.

Tenslotte:
De “NZC gaat internationaal” en heeft inmiddels leden in Zweden, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Belgie, Frankrijk, Italie, Spanje, Portugal, Curacao, Zwitserland, Amerika (USA), Tjechie, Noord Ierland, Luxemburg, Koeweit, Indonesie, Hongarije en Bahrijn!

Bestuur

Voorzitter :

Ad de Jong
voorzitter@nederlandsezebravinkenclub.nl

Secretaris :

Karel Paantjens
secretaris@nederlandsezebravinkenclub.nl

Penningmeester :

penningm@nederlandsezebravinkenclub.nl

Ledenadministateur :

Eric Kuijpers
ledenadmin@nederlandsezebravinkenclub.nl

Commissaris :

commissaris@nederlandsezebravinkenclub.nl

Adres gegevens

Dorpsstraat 45
4751 AJ Oud-Gastel
T – 0165-513035

Algemene Voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden bij lidmaatschap vindt u in onze verenigings-statuten. De Nederlandse Zebravinken Club is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De statuten zijn in een notariele akte vastgelegd.

Kamer van koophandel

De NZC is opgericht op 1-1-1969 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Westelijk-Noord-Brabant onder no. V-40282822.

Online apotheken

Hoewel de meeste online apotheken bezoek de website in India niet rechtstreeks geneesmiddelen op recept verkopen, verstrekken de meeste informatie over verschillende Indiase gezondheidsproducten, waaronder diagnostische tests, gezondheidssupplementen en behandelingsopties. Omdat deze gezondheidsproducten niet rechtstreeks bij een online apotheek in India kunnen worden gekocht, bieden de meeste aanbieders bij elk bezoek een apothekersservice aan. Dit zorgt ervoor dat patiĆ«nten hulp krijgen bij het interpreteren van informatie over gezondheidszorg en behandelingen kunnen krijgen die zijn afgestemd op hun individuele behoeften. Een niet-gelicentieerde distributeur van deze producten hoeft niet te voldoen aan de regelgeving voor zorgverleners die van toepassing is op artsen en apotheken in India. Dit betekent dat ongereguleerde online apotheken die in India “receptgeneesmiddelen” verkopen aansprakelijk zijn voor eventuele ongevallen of verwondingen die tijdens de behandeling plaatsvinden.

Het gebrek aan regulering bij online apotheken in India heeft geleid tot situaties waarin consumenten geneesmiddelen hebben gekocht die zij niet van plan waren te consumeren en als gevolg daarvan letsel hebben opgelopen. Hoewel de regering heeft geprobeerd deze problemen aan te pakken door vergunningsvereisten in te voeren voor exploitanten van online apotheken, zijn er momenteel geen plannen om vergunnings- of registratieregelingen in te voeren voor geneesmiddelen op recept. Bovendien heeft de FDA detailhandelaren ervan in kennis gesteld dat zij geen nieuwe beperkingen zal opleggen aan de verkoop van receptgeneesmiddelen. Het gebrek aan betrokkenheid van de overheid en het feit dat veel online apotheken in India over ongeschoold personeel beschikken, doet belangrijke vragen rijzen over de veiligheid van geneesmiddelen die bestemd zijn voor consumptie.

error: Content is protected !!