Bestuur | Algemene informatie

De NZC is op 1 januari 1969 opgericht en als Speciaalclub aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV). Wij richten ons op het bevorderen van kennis over zebravinken, de kweek, advisering van onze leden en de NBvV over bijvoorbeeld standaardeisen en vraagprogramma’s.

Ook organiseert de NZC elk jaar een landelijke tentoonstelling, regionale tentoonstellingen en technische dagen en beschikt over een Technische Commissie waar u met al uw vragen over zebravinken terecht kunt.


Verder wordt er 5x per jaar een leerzaam en zeer verzorgd clubblad uitgegeven dat de moeite van het lezen meer dan waard is.

Tenslotte:
De “NZC gaat internationaal” en heeft inmiddels leden in Zweden, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Belgie, Frankrijk, Italie, Spanje, Portugal, Curacao, Zwitserland, Amerika (USA), Tjechie, Noord Ierland, Luxemburg, Koeweit, Indonesie, Hongarije en Bahrijn!Voorzitter :
A. de Jong
Beatrixlaan 6
4731 KK Oudenbosch
voorzitter@nederlandsezebravinkenclub.nl

Secretaris :
H. de Been
Dapperweg 21
4328 BA Burgh-Haamstede
secretaris@nederlandsezebravinkenclub.nl


Penningmeester :
M.P.A.M. de Weert
Halsterseweg 30
4661 KN Halsteren
penningm@nederlandsezebravinkenclub.nl

Ledenadministateur :
H.W.J.M. Kuijpers
Pr. Oudborch 2
5241 HG Rosmalen
ledenadmin@nederlandsezebravinkenclub.nl


Commissaris :
J. van der Waal
Burgermeester Doornstraat 6
3331BD Zwijndrecht
commissaris@nederlandsezebravinkenclub.nl


Adres- en bankgegevens
t.n.v. De Nederlandse Zebravinken Club
P.a. Dapperweg 21
4328 BA Burgh-Haamstede
Bankrek: NL86INGB0000552245
Codes buitenland/Payment codes abroad:
IBAN: NL86INGB0000552245
BIC: INGBNL2A

Redactie
J. van der Waal
redactie@nederlandsezebravinkenclub.nl

Technische Commissie
Meeuwis Visser
tc@nederlandsezebravinkenclub.nl


Tentoonstellingscommissie
Voorzitter: Eric Kuijpers
Prof Oudborch 2
5241 HG Rosmalen
ledenadmin@nederlandsezebravinkenclub.nl

Commissie sociale media
Website: Pieter van der Ploeg
Facebook: Eric Kuijpers, Pieter van der PloegAlgemene Voorwaarden
Onze Algemene Voorwaarden bij lidmaatschap vindt u in onze verenigings-statuten.
De Nederlandse Zebravinken Club is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
De statuten zijn in een notariele akte vastgelegd. Daarnaast heeft de Nederlandse Zebravinken Club zijn eigen huishoudelijk reglement 


Kamer van koophandel
De NZC is opgericht op 1-1-1969 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Westelijk-Noord-Brabant onder no. V-40282822.