Bestuur | Algemene informatie

De NZC is op 1 januari 1969 opgericht en als Speciaalclub aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV). Wij richten ons op het bevorderen van kennis over zebravinken, de kweek, advisering van onze leden en de NBvV over bijvoorbeeld standaardeisen en vraagprogramma’s.

Ook organiseert de NZC elk jaar een landelijke tentoonstelling, regionale tentoonstellingen en technische dagen en beschikt over een Technische Commissie waar u met al uw vragen over zebravinken terecht kunt.

Verder wordt er 1 x per 2 maanden een leerzaam en zeer verzorgd clubblad uitgegeven dat de moeite van het lezen meer dan waard is.

Tenslotte:
De “NZC gaat internationaal” en heeft inmiddels leden in Zweden, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Belgie, Frankrijk, Italie, Spanje, Portugal, Curacao, Zwitserland, Amerika (USA), Tjechie, Noord Ierland, Luxemburg, Koeweit, Indonesie, Hongarije en Bahrijn!

Bestuur

Voorzitter :

Ad de Jong
voorzitter@nederlandsezebravinkenclub.nl

Secretaris :

Karel Paantjens
secretaris@nederlandsezebravinkenclub.nl

Penningmeester :

penningm@nederlandsezebravinkenclub.nl

Ledenadministateur :

Eric Kuijpers
ledenadmin@nederlandsezebravinkenclub.nl

Commissaris :

commissaris@nederlandsezebravinkenclub.nl

Adres gegevens

Dorpsstraat 45
4751 AJ Oud-Gastel
T – 0165-513035

Algemene Voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden bij lidmaatschap vindt u in onze verenigings-statuten. De Nederlandse Zebravinken Club is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De statuten zijn in een notariele akte vastgelegd.

Kamer van koophandel

De NZC is opgericht op 1-1-1969 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Westelijk-Noord-Brabant onder no. V-40282822.