Zwartborst grijs

Print Friendly, PDF & Email

De standaard van de zwartborst grijze zebravink

KleurslagZwartborst grijze manZwartborst grijze pop
Tekening
Oogstreep, snavelstreep, flank te hoogte stuit.De oogstreep en de flanktekening ter hoogte van de stuit ontbreekt. De snavelstreep is zwart en loop rond de bovensnavelDe oogstreep en de flanktekening ter hoogte van de stuit ontbreekt. De snavelstreep is zwart en loop rond de bovensnavel .
Tussen wangvlek en snavelstreepWit.Wit.
BovenstaartdekverenWit, met rond de schachten dunne zwarte strepen welke ovaalvormig uitlopen.Crème, met rond de schachten dunne zwarte strepen welke ovaalvormig uitlopen.
WangvlekDiep oranjebruin, uitvloeiend top op de bovenschedel en in de nek.
FlankKastanjebruin met witte streepjes.
Flank ter hoogte van de stuitCrèmeCrème wit
Borstband en zebratekeningZwart, egaal doorlopend tot de ondersnavel. Onder de ondersnavel is 10 mm gepareld toegestaan.
VleugeldekVleugelpennen en dekveren kastanjebruin / wit omzoomdVleugelpennen en dekveren zeer smal crème omzoomd
Kleur
Kop en nek.Leigrijs, op de kop gehamerd met daarbij de uitvloeiende wangen.Leigrijs op de kop iets gehamerd.
Rug- / vleugeldek.Leigrijs, met daarop de vleugeltekeningLeigrijs, met daarop de vleugeltekening
Wang, borst en flankLicht leigrijs. De wang en flank, iets lichter dan de kop..
Stuit Crème witCrème
OnderlijfWit, vanaf de borststreep. Onderbuik en de onderstaartdekveren lichtcrèmeWit, vanaf de borststreep. Onderbuik en de onderstaartdekveren lichtcrème.
StaartpennenZwart.Zwart

Keurtechnische aanwijzing voor de zwartborst grijze zebravink

Kleur

Het is zowel bij de zwartborst grijze man als pop mogelijk om een leigrijs rugdek, met de hierboven omschreven tekening, te kweken waarbij het leigrijs helder blijft, zonder bruine waas. Een bruine waas moet dan ook als kleurfout worden gezien. Bij de man zal in de broekbevedering en onderstaartdekveren altijd nog wat crème te zien zijn. Dit moet niet als ernstige fout worden gezien, een crèmewitte buikkleur is dan ook niet fout..

Tekening

Bij zwartborsten is er sprake van een verandering van het tekeningpatroon. Dit komt onder andere tot uiting door; de borstband die zich richting snavel uitbreidt en de zebratekening vervangt, het uitlopen van de wangvlekken, vleugeltekening, staarttekening in de lengterichting eindigend in een druppelvorm, een streeptekening in de flanktekening en het ontbreken van de oogstrepen.

Hoewel de diep gekleurde borst zeer opvallend is, is dit niet het meest belangrijke tekeningsonderdeel. Het is veel belangrijker dat er een evenwicht aanwezig is tussen het uitlopen van de wangen en de omzoming op het vleugeldek enerzijds en de doorgekleurde borst anderzijds. Daarom is het vaak beter, in functie van een goede vleugeltekening en goed uitlopende wangvlekken, dat de borst niet volledig doorgekleurd is en dat de laatste centimeter onder snavel gepareld is. Echter wanneer deze pareltekening te prominent wordt ontstaat er een witte vlek onder de snavel en dit moet bij de man gezien worden als een tekeningfout. Bij poppen zien we dan een witte vlek onder de snavel, in de borstkleur, wat we dus bestraffen bij kleur.

Door toename van phaeomelanine boven en achter de wangvlekken vloeien deze uit tot de bovenschedel en achter in de nek. Hierdoor zijn de wangvlekken niet meer scherp afgetekend en wordt de kleur op de kop en nek vermengd met de kleur van de wangvlekken. Kweektechnisch is het mogelijk dat er zwartborsten ter keuring worden aangeboden met een geheel diep oranjebruine kop- en nekkleur, dit moet gezien worden als het ideaal.

Bij de man is er in het vleugeldek sprake van een toename van phaeomelanine wat zich uit in kastanjebruin omrande vleugelpennen en vleugeldekveren. Deze kastanjebruine omzoming wordt geaccentueerd door witte randen zodat er hier sprake moet zijn van een duidelijke fijne en regelmatige vleugeltekening. Ook de pop moet een duidelijke vleugeltekening tonen. Echter de poppen missen het kastanjebruin en wit in het vleugeldek. De vleugelpennen en vleugeldekveren dienen hier een fijne en regelmatige lichtcrème omzoming te laten zien. Het missen van deze vleugeltekening bij de poppen dient gezien te worden als tekeningsfout.

Er dient in alle gevallen een duidelijke en complete staarttekening aanwezig te zijn. Het ontbreken van deze tekening moet gezien worden als tekeningfout.
In de flanktekening, welke witte streepjes moet laten zien waarbij het wit niet meer dan 50% van het geheel mag uitmaken, zien we vaak nog dat de streepjes ovaal zijn of erg kort gestreept. Ook kan de flanktekening te veel wit laten zien, als gevolg van erg grote strepen. Het tonen van een lichte oogstreep is een veel voorkomende fout.

Samenvattend; indien er gekozen dient te worden tussen een vogel met goede uitlopende wangvlekken, een prominente vleugeltekening maar met een uitgebreide pareltekening op de borst en die geen restant van oogstrepen toont en een vogel met een goed doorgekleurde borst, met een restant oogstrepen, matig uitlopende wangvlekken en een minder prominente omzoming op het vleugeldek. Dan gaat de voorkeur uit naar de eerste vogel omdat deze meer in balans is.

De zwartborst grijze zebravinken op de foto

Om een goed beeld te krijgen van de zwartborst grijze man op de foto is deze tweemaal afgebeeld. Eenmaal van de zijkant en eenmaal gezien op de rug. De getoonde man is van goede kwaliteit. Alle kenmerken van de zwartborst worden getoond. De wangvlekken lopen prima uit rond de kop. Er is geen oogstreep rest te zien. De borstband en zebratekening zijn goed zwart gekleurd. De pareltekening onder de ondersnavel is prominent. Zo ontstaat er een witte vlek onder de snavel en loop de pareltekening vrij ver door op de borst. Dit is zeker een verbeterpunt. De kastanjebruine/ witte vleugelomzoming is prima. De flanktekening kan de witte streepjes regelmatiger tonen en het wit aandeel is vooral richting achterzijde van de flank wat ruim. De tekening op de staar kan wat breder waardoor beter zichtbaar wordt. Al met al een zwartborst grijze man met goede eigenschappen en wat verbeterpunten.

De zwartborst grijze pop is in het geheel wat vlekkerig op de borst en de flank. Het gehele kleurbeeld van de pop kan net wat meer intens leigrijs. Voor zover zichtbaar is de staarttekening goed van vorm en duidelijk aanwezig

Kweekadvies

De zwartborst grijze is een compensatie vogel. Doordat er in de tekening 6 onderdelen wijzigen zal het zeer moeilijk worden om alle tekeningonderdelen optimaal te krijgen . Dit omdat de tekeningonderdelen elkaar ook nog beïnvloeden. Zo zal een zwartborst die goed zwart is op de borst tot aan de snavelinplant meestal in het algemeen weinig uitvloeiende wangen hebben en meestal behoorlijk oogstreep laten zien.

Men moet opletten dat men geen zwartborsten aan elkaar paart die beide uit en lijn komen waar de borst niet goed is of waar de vleugelomzoming nagenoeg niet aanwezig is. Dit probleem zal zich bij de jongen alleen maar verergeren. Het is de bedoeling dat je vogels aan elkaar paart die elkaar kunnen verbeteren. Zo heeft de een prima uitvloeiende wangvlek met een prima omzoming op de vleugels en de ander heeft uitstekende staarttekening.

Uiteraard is ook het formaat en model belangrijk. We vragen dus een geblokt type die goed in onderlinge verhoudingen is. We hebben het bij de zwartborst grijs over een grijze zebravink. Dus we willen een leigrijs rugdek. U zult zien dat als de wang goed uitvloeit en de omzoming goed aanwezig is , dat het moeilijk is om het rugdek egaal leigrijs te houden .Al met al ziet u dat een zwartborst grijze een echte compensatievogel is en daarom een enorme uitdaging om goede exemplaren te kweken. Succes ermee.

Tekst: TC-NZC
Foto: Bart Houben

error: Content is protected !!