Zwartborst bruin

Print Friendly, PDF & Email

De standaard van de zwartborst bruine zebravink

KleurslagZwartborst bruine manZwartborst bruine pop
Tekening.
Oogstreep, snavelstreep, flank te hoogte stuit.De oogstreep en de flanktekening ter hoogte van de stuit ontbreekt. De snavelstreep is zwartbruin en loop rond de bovensnavelDe oogstreep en de flanktekening ter hoogte van de stuit ontbreekt. De snavelstreep is zwartbruin en loop rond de bovensnavel .
Tussen wangvlek en snavelstreepWit.Crème..
BovenstaartdekverenWit, met rond de schachten dunne zwartebruine strepen welke ovaalvormig uitlopen.Crème, met rond de schachten dunne zwartebruin strepen welke ovaalvormig uitlopen.
WangvlekDiep oranjebruin, uitvloeiend top op de bovenschedel en in de nek.
FlankKastanjebruin met witte streepjes.
Flank ter hoogte van de stuitWarm crèmeWarmcrème
Borstband en zebratekeningZwartbruin, egaal doorlopend tot de ondersnavel. Onder de ondersnavel is 10 mm gepareld toegestaan.
VleugeldekVleugelpennen en dekveren kastanjebruin / wit omzoomdVleugelpennen en dekveren zeer smal crème omzoomd
Kleur
Kop en nek.Bruin zo warm mogelijk, op de kop gehamerd met daarbij de uitvloeiende wangen.Briuin iets lichter dan de kop.
Rug- / vleugeldek.Bruin egaal warm en zo donker mogelijk, met daarop de vleugeltekeningBruin egaal warm en zo donker mogelijk, met daarop de vleugeltekening
Wang, borst en flankBruin. wang en flank iets lichter dan de kop. De flank is warmcrème. .
Stuit Warm crèmeWarmcrème
OnderlijfCrème zo warm mogelijk, vanaf de borststreep tot en met de onderstaartdekveren Crème zo warm mogelijk, vanaf de licht bruine borst. Tot en me t de onderstaartdekveren.
StaartpennenZwartbruin.Zwart

Keurtechnische aanwijzing voor de zwartborst bruine zebravink

Kleur

Door het ontbreken van melanine in de donsbevedering zal de bruine kleur van kop en rug-/vleugeldek over het algemeen wat warmer zijn dan bij de bruinen. Het is ook mogelijk dat er zwartborst bruinen op de keurtafel komen met een nagenoeg witte buik, dit is niet gewenst en deze vogels moeten gestraft worden bij kleur.

Tekening

Bij zwartborsten is er sprake van een verandering van het tekeningspatroon. Dit komt onder andere tot uiting door; de borstband die zich richting snavel uitbreidt en de zebratekening vervangt, het uitlopen van de wangvlekken, vleugeltekening, staarttekening in de lengterichting eindigend in een druppelvorm, een streeptekening in de flanktekening en het ontbreken van de oogstrepen. Hoewel de diep gekleurde borst zeer opvallend is, is dit niet het meest belangrijke tekeningonderdeel. Het is veel belangrijker dat er een evenwicht aanwezig is tussen het uitlopen van de wangen en de omzoming op het vleugeldek enerzijds en de doorgekleurde borst anderzijds. Daarom is het vaak beter, in functie van een goede vleugeltekening en goed uitlopende wangvlekken, dat de borst niet volledig doorgekleurd is en dat de laatste centimeter onder snavel gepareld is. Echter wanneer deze pareltekening te prominent wordt ontstaat er een witte vlek onder de snavel en dit moet bij de man gezien worden als een tekeningsfout. Bij poppen zien we dan een witte vlek onder de snavel, in de borstkleur, wat we dus bestraffen bij kleur.

Door toename van phaeomelanine boven en achter de wangvlekken vloeien deze uit tot de bovenschedel en achter in de nek. Hierdoor zijn de wangvlekken niet meer scherp afgetekend en wordt de kleur op de kop en nek vermengd met de kleur van de wangvlekken. Kweektechnisch is het mogelijk dat er zwartborsten ter keuring worden aangeboden met een geheel diep oranjebruine kop- en nekkleur, dit moet gezien worden als het ideaal.

Bij de man is er in het vleugeldek sprake van een toename van phaeomelanine wat zich uit in kastanjebruin omrande vleugelpennen en vleugeldekveren. Deze kastanjebruine omzoming wordt geaccentueerd door witte randen zodat er hier sprake moet zijn van een duidelijke fijne en regelmatige vleugeltekening. Ook de pop moet een duidelijke vleugeltekening tonen. Echter de poppen missen het kastanjebruin en wit in het vleugeldek. De vleugelpennen en vleugeldekveren dienen hier een fijne en regelmatige lichtcrème zoming te laten zien. Het missen van deze vleugeltekening bij de poppen dient gezien te worden als tekeningfout. Er dient in alle gevallen een duidelijke en complete staarttekening aanwezig te zijn. Het ontbreken van deze tekening moet gezien worden als tekeningfout. In de flanktekening, welke witte streepjes moet laten zien waarbij het wit niet meer dan 50% van het geheel mag uitmaken, zien we vaak nog dat de streepjes ovaal zijn of erg kort gestreept. Ook kan de flanktekening te veel wit laten zien als gevolg van erg grote strepen. Het tonen van een lichte oogstreep is een veel voorkomende fout.

Samenvattend; indien er gekozen dient te worden tussen een vogel met goede uitlopende wangvlekken, een prominente vleugeltekening maar met een uitgebreide pareltekening op de borst en die geen restant van oogstrepen toont en een vogel met een goed doorgekleurde borst, met een restant oogstrepen, matig uitlopende wangvlekken en een minder prominente omzoming op het vleugeldek. Dan gaat de voorkeur uit naar de eerste vogel omdat deze meer in balans is. Indien er bij zwartborst bruine mannen, op de zijden van de borstkleur enkele kastanjebruine veertjes voorkomen, hoeft dit niet bestraft te worden. Het is een zwartborst kenmerk dat de tekeningpatronen niet strak zijn afgelijnd, zodat uitlopers van wangvlekken en flanktekening zich in de randen van de borstkleur kunnen bevinden. Dit is vooral kenmerkend bij zwartborst bruine mannen. Maar kastanjebruine veertjes in het midden van de borstkleur wel bestraffen, dit kan wijzen op oranjeborst kenmerken.

De zwartborst bruine zebravinken op de foto

Het koppel zwartborst bruine op de foto is van relatief goede kwaliteit. De man valt op door een prima compromis tussen eu- en phaeomelanine tekening De wangen kunnen wel nog wat meer uitvloeien op de kop en de borst toont phaeomelanine kleur, dit zou meer egaal zwartbruine kunnen zijn. Maar in het geheel zien we hier een goede man met prima fysieke kenmerken. Ook de pop is van prima fysieke kwaliteit. De wangen en borst zouden bij de pop wat dieper lichtbruin doorgekleurd kunnen zijn. Het contrast met de kop en het rugdek is wat groot. Ook toont de pop vaag waarneembare stippen in de flank, dit is niet gewenst. De staart tekening van de pop kan wat duidelijker en ook de minimale omzoming op het dek kan duidelijker.

Kweekadvies

Zwartborst bruin is net als andere zwartborsten een compensatie kleurslag .Als kweekadvies kan gelden dat bij de man de kenmerken het beste te beoordelen zijn. Daar moet men dan een pop bij moet zoeken uit een lijn waar de mannen ook goed de zwartborst kenmerken laten zien. Uiteraard moet de pop goed van kleur, tekening en model zijn. Verder is het goed opletten want het is vrij moeilijk om eventuele split oranjeborst kenmerken te herkennen. Soms wordt er gebruik gemaakt van de oranjeborstfactor omdat het bruin dan wat warmer van kleur kan zijn. Maar voor de T.T. zal het tonen van oranjeborst kenmerken bij een zwartborst bruine gestraft moeten worden. Ook moet er goed gelet moeten op de geparelde zone onder de ondersnavel die mag maximaal 10 mm gepareld zijn. In een dergelijk geval kan, net als bij de zwartborst grijze, het uitvloeien van de wangvlekken en de tekening in de vleugelpennen van onvoldoende kwaliteit zijn. Veel succes met het selecteren.

error: Content is protected !!