Zwartborst bleekrug bruin

Print Friendly, PDF & Email

De standaard van de Zwartborst bleekrug bruine zebravink

Veerveld MannenPoppen
Tekening:
Oogstreep:Ontbreekt, tussen wangvlek en snavelstreep wit.Ontbreekt, tussen wangkleur en snavelstreep wit.
Snavelstreep:Zwartbruin, doorlopend rond de bovensnavel.Zwartbruin, doorlopend rond de bovensnavel.
Bovenstaartdekveren:Wit, met rond de schachten dunne zwartbruine strepen die ovaal uitlopen.Wit, met rond de schachten dunne zwartbruine strepen die ovaal uitlopen.
Wangvlek:Oranjebruin, zo diep mogelijk. Uitvloeiend tot bovenschedel en in de nek.Vleugelpennen en dekveren zeer smal lichtcrème omzoomt.
Flank:Diep oranjebruin, met witte streepjes. nvt
Flank ter hoogte stuit:Wit.Wit.
Borst:Donkerbruin, egaal doorlopend tot de ondersnavel.
Onder de ondersnavel is 10 mm. gepareld toegestaan.
nvt
Vleugeldek:Vleugelpennen en dekveren diep oranjebruin / wit omzoomt.nvt
Kleur:
Wang:Donker beigebruin, met daarbij de uitvloeiende wangvlek.Donker beigebruin, iets lichter dan de kop.
Flank:Beigebruin, met roze waas. Met daarop de vleugeltekening. Beigebruin, met roze waas. Iets lichter dan het rug-/ vleugeldek.
De kleurscheiding tussen nek en rugdek moet scherp zijn.
Borst:Wit. Lichtbeige.
Kop en nek:Wit, vanaf de borststreep tot en met de onderstaartdekveren.Donker beigebruin.
Rug- / vleugeldek:Donkerbruin.Beigebruin, met roze waas. Met daarop de vleugeltekening.
De kleurscheiding tussen nek en rugdek moet scherp zijn.
Stuit:Ontbreekt, tussen wangvlek en snavelstreep wit.Wit.
Onderlijf:Zwartbruin, doorlopend rond de bovensnavel.Wit, vanaf de Lichtbeige borst tot en met de onderstaartdekveren.

De Zwartborst bleekrug bruine zebravinken op de foto

Het koppel op de foto is fraai, maar de kweker zou voor de toekomst nog een aantal verbeteringen kunnen doorvoeren;
• De man is qua kleur prima, al is op de foto de kop-nek scheiding niet goed zichtbaar. De tekening-onderdelen zijn nagenoeg allemaal voor verbetering vatbaar (Pareltekening onder keel, flank streepjes, vleugelomzoming en staarttekening). De uitvloei van de wang is al vrij goed. Fysiek is goed.
• De pop is een fraaie vogel waarbij het bijzonder mooie type opvalt. De kleur en tekening zijn beslist goed al moet opgemerkt worden dat de wangkleur niet egaal genoeg is en de borstkleur is te licht. Deze dient Lichtbeige te zijn.

Kweekadvies

Bij deze combinatie hebben we te maken met de geslachtsgebonden recessieve factoren bleekrug en bruin en met de autosomaal recessieve zwartborstfactor. Het is dus van belang uit te gaan van vogels waarbij de bleekrug en bruinmutatie reeds gekoppeld zijn. Om goede Zwartborst bleekrug bruinen te kweken is het van belang om met goed basismateriaal te starten. Let er op dat de basiselementen mbt kleur, tekening en type In orde zijn en in het bijzonder op de kleur. Deze mag niet te ‘koud / grauw” zijn.

Bij vogels met een te koude kleur is het een optie om een goede masker bruine roodoog pop of een hele warme bruine pop aan de beste zwartborst bleekrug bruine man te koppelen. Kies dan voor een pop met een uitstekend type en een zo warm mogelijke kleur. De jonge mannen hieruit zullen direct warmer van kleur zijn en split voor zwartborst (en maskerbruin-roodoog als je voor de masker optie bent gegaan). Deze mannen koppel je terug op je beste zwartborst bleekrug bruine pop. Alle volle zwartborst bleekrug bruinen uit deze koppeling zullen een meer egale warme kleur hebben. Welke optie je ook kiest ( het kan ook beiden), neem enkel de nazaten die uitblinken. Ze moeten echt toevoegen aan de bestaande stam! Andere zaken zoals het uitvloeien van de wangen en de vleugeltekening kunnen het best door selectie binnen de kleurslag plaatsvìnden.

error: Content is protected !!