Oranjeborst grijs

Print Friendly, PDF & Email

De standaard van de oranjeborst grijze zebravink

KleurslagGrijze manGrijze pop
Tekening.
Oogstreep, snavelstreep, flank te hoogte stuit.Diep oranjebruin vormt een geheel met de wangvlek.Oogstreep ontbreekt. snavelstreep aanwezig.
Tussen oog en snavelstreepWit.Wit.
BovenstaartdekverenDiep oranjebruin / wit geblokt.Oranjebruin / wit geblokt.
WangvlekDiep oranjebruin.Type II: Licht oranjebruin niet sterk contrasterend met de kopkleur
FlankKastanjebruin met ronde witte stippen.
Flank ter hoogte van de stuitDonker grijs met oranjebruine waasDonker grijs met oranjebruine waas
ZebratekeningDiep oranjebruin op zeer lichtgrijze ondergrond.
Kleur
Kop en nek.Leigrijs, op de kop gehamerd.Leigrijs op de kop iets gehamerd.
Rug- / vleugeldek.Leigrijs, iets donkerder dan de kop. Het rug-/ vleugeldek moet zo egaal mogelijk zijn Leigrijs, iets donkerder dan de kop. Het rug-/ vleugeldek moet egaal zijn
Wang, borst en flankLichtgrijs, iets lichte dan de kop.Zie kta.
WangType I: Leigrijs iets lichter dan de kop
Stuit WitCrème
OnderlijfWit, vanaf de borststreep tot en met de onderstaartdekveren.Crèmewit, vanaf de leigrijze borst tot en met de onderstaartdekveren.

Keurtechnische aanwijzing voor de oranjeborst grijze zebravink

Algemeen

Bij oranjeborst zebravinken is er sprake van een verandering van pigmentvorming. Waar bij de niet oranjeborst zebravinken in de tekening eumelanine is waar te nemen, bevindt zich bij de oranjeborsten phaeomelanine. In de standaard is opgenomen dat de borststreep en de zebratekening diep oranjebruin c.q. oranjebruin moet zijn. Er zullen echter maar weinig oranjeborsten grijze zijn, of zelfs niet één, die helemaal geen eumelanine meer heeft tussen of onder de borststreep en in de zebratekening. Deze eis zal dus met enige soepelheid moeten worden beoordeeld. Voor de staarttekening geldt hetzelfde. In de standaard wordt een diep oranjebruine bloktekening geëist. Zowel bij de man als bij de pop zal hierin nog wel wat eumelanine te vinden zijn. De blokken zijn dan niet helemaal diep oranjebruin/wit, maar het diep oranje-bruine blok is gedeeltelijk als de basiskleur en gedeeltelijk diep oranjebruin. Het spreekt voor zich dat de vogels met het minste eumelanine in de borst en/of de staarttekening de voorkeur hebben. De flank ter hoogte van de stuit zal nauwelijks phaeomelanine bezitten bij het keuren dient bij het ontbreken hiervan dan ook niet bestraft te worden. In de meeste gevallen is hier enkel een oranje waas waarneembaar.

Mannen mogen in het onderlijf een minimale kastanjebruine streeptekening tonen. Bij vogels welke deze streeptekening tonen, moet extra op het volgende gelet worden; strak afgetekende wangen, prima ronde stippen in de flanken en rechthoekige blokken in de staart. Indien een van deze onderdelen afwijkt, kan dit een aanwijzing van zwartborst zijn hier dient zwaar op bestraft te worden. De poppen zullen meestal niet een dergelijke hoge concentratie phaeomelanine bezitten dat dit zich uit in een oranjebruine tekening. De poppen missen de oog- en snavelstreep. In de standaard wordt bij de pop een oranjebruine bloktekening geëist. Bij de oranjeborst poppen is meestal een vage flanktekening zichtbaar. Het ontbreken hiervan mag echter niet worden bestraft.

Sinds de technische dag van De NZC 2014 wordt ook een tweede type oranjeborst pop naast het eerste oorspronkelijke type geaccepteerd. De twee type’s worden naast elkaar gevraagd en kunnen beide voor hoge puntenwaarderingen in aanmerking komen. Type 2 is het type met de licht oranjebruine wangvlekken die geen groot contrast met de rest van de kopkleur mogen tonen, maar wel strak van vorm moeten zijn. Bij dit type 2 is het een voorwaarde dat de staarttekening de oranjeborstkenmerken volledig toont. Het achterblijven van deze kenmerken in de staarttekening zal hier als een aanmerkelijke tekeningfout beoordeeld worden.

Kleur

Het grijs op het rug-/vleugeldek kan niet zo helder zijn zoals dat bij een grijze zebravink verlangd kan worden. In het rug-/vleugel-dek zal zich wat meer phaeomelanine bevinden, in vooral de randen van de grote dekveren en vleugelpennen, dan bij de grijze. Zouden we een leigrijs rug-/vleugeldek eisen, dan lopen we de kans dat dit ten koste gaat van de oranjeborst kenmerken. Rond de aars zal bij de oranjeborst grijze altijd wat phaeomelanine waar te nemen te zijn. Dit moet gezien worden als normaal en dient niet bestraft te worden.

Tekening

In vrij veel gevallen zullen de poppen nog vrij veel zwart in de staarttekening tonen. Poppen die aan de standaard voldoen zijn er nagenoeg nog niet. In het gunstigste geval laten de poppen nog wat grijs in de oranjebruine blokken zien.

De oranjeborst grijze zebravinken op de foto

Het koppel oranjeborst grijs op foto is te herkennen als vogels uit een echte oranjeborst stam. De man toont zijn tekening onderdelen prima. Hij bezit een mooi strak afgetekende wangvlek en fraaie borstband. De v-tekening onder de borstband is niet fout maar mag niet nadrukkelijker tonen. De stippen in de flank zijn al goed rond. De staart laat een prima aandeel oranjebruin zien. Wel moet op de blokvorm gelet worden. Vaak hebben vogels met een dergelijke blokvorm in de staart in het verleden inbreng van de zwartborst mutatie gehad. Wie zuiver oranjeborst grijze zebravinken wil kweken moet de inbreng van de zwartborst mutatie voorkomen.
De pop op de foto is een type I vogel en toont voor een type I vrij contrastrijke stippen in de flank. Dit zou wat minder mogen zijn.
Ook bij de pop moet op de blokvorm van de staartblokken gelet worden. Het phaeomelanine bezit in de staartblokken van de pop valt wat tegen. De kweker dient hier zeker aandacht aan te besteden. Van beide vogels is de kleur van het rugdek al goed egaal.

Kweekadvies

Oranjeborst grijs is geen gemakkelijke kleur om goed te kweken. We hebben bij de oranjeborsten vaak te maken met kleine kopjes en we moeten streven naar een voldoende brede kop met een goed gevulde nek. Om dit te bereiken kunnen we split x vol oranjeborst of andersom te kweken waardoor we regelmatig gebruik kunnen maken van vogels met goed formaat, model en kopvorm . Uiteraard moeten we gebruik maken van goede leigrijze ouders, ook een aandachtspunt is dat we goed opletten bij de poppen of we te maken hebben met een type 1 of een type 2 pop. Bij een type 1 pop kunnen we nog enige souplesse tonen wat betreft de oranje staarttekening maar de type 2 pop moet een volledige oranje staarttekening tonen .
Ook belangrijk bij deze kleurslag is de oranjeborstfactor, die moet zo diep mogelijk zijn een belangrijk gegeven om in de toekomst een egale oranje borst en staarttekening te kunnen realiseren. Uiteraard ook hier niet vergeten dat selectie met goed beginmateriaal heel belangrijk is.

Tekst: TC-NZC
Foto: Bart Houben