Getekend witkop grijs

Print Friendly, PDF & Email

De standaard van de getekend witkop grijze zebravink

KleurslagBont grijze man
Tekening:
Flank:De flankkleur is wit.
Ter hoogte van de stuit moet de zwarte tekening aanwezig zijn, deze tekening moet tot lichtcrème uitlopen in de aarsbevedering.
Rug- / vleugeldek:Rugdek en kleine vleugeldekveren leigrijs zo egaal mogelijk.
Een zadel vormend, wat strak afgetekend dient te zijn.
Kap:Ontbreekt.
Kleur:
Rug- / vleugeldek:Rugdek en kleine vleugeldekveren leigrijs, zo egaal mogelijk.
Vleugelpennen, middelste- en grote vleugeldekveren:Wit.
Overige bevedering:Wit.
SnavelMan Koraal rood., pop oranjerood
Poten en nagelsOranjerood.

Keurtechnische aanwijzing voor de getekend witkop grijze zebravink

Algemeen

Het rugdek en de kleine vleugeldekveren zijn gemelaniseerd, hierdoor ontstaat een driehoek op het rug-/vleugeldek. Gestreefd moet worden naar een scherpe aflijning van deze driehoek. bontvorming binnen deze driehoek is fout, evenals uitbreiding van deze melanisatie tot de middelste- en grote vleugeldekveren. Deze fouten moeten beoordeeld worden in de rubriek tekening, maar moeten overigens niet te streng worden gestraft. De zogenaamde “broektekening” is bij sommige vogels niet of nauwelijks zichtbaar. Bij de getekende witkop grijs, maar zeker bij de getekende witkop bruin moet deze “broektekening” zich uitbreiden tot in de aarsbevedering. De kleur is dan niet zwart of bruin maar crème. De rest van de bevedering moet wit zijn. Het tonen van andere dan hierboven omschreven tekening zoals oogstrepen, staart-, flank- of borsttekening of gedeelten hiervan is fout en moet worden gestraft bij kleur. Donkere vleugel- en/of staartpennen evenals donkere veervelden op de buik en borst zijn eveneens kleurfouten.

Overige getekende zebravinken, bonte zebravinken met een selectief patroon, dit kan zijn met of zonder een gepigmenteerd rugdek. Om de ontwikkeling van nieuwe bontpatronen niet bij voorbaat tegen te houden dienen we naast de in de standaard omschreven bontpatronen de nodige soepelheid te betrachten bij hiervan afwijkende bontpatronen Ook afwijkende koptekeningen komen voor zoals oogstrepen die met elkaar verbonden zijn op het achterhoofd. Wellicht zijn ook gepigmenteerde velden op de borst mogelijk. Een belangrijke eis blijft echter dat de tekening altijd symmetrisch is en dat zadel en koptekening, indien aanwezig, niet met elkaar verbonden zijn. Kop- en rugpatronen dienen dus altijd los van elkaar zijn. Tenslotte dient de maximale verhouding tussen de gepigmenteerde veervelden en de witte veervelden ± 30% – 70% te zijn.

De getekende witkop grijze zebravink op de foto

De getekende witkop grijs op de foto is een goed voorbeeld van wat er van de kleurslag verwacht wordt. De witte veervelden zijn van een prima veerkwaliteit. De bevedering sluit goed op de wangen en vleu-gelbochten. Ondanks het feit dat de bevedering vrij lang is sluit deze mooi. Het wit is prima helder wit. De getekende driehoek op de rug is prima leigrijs maar zou wel een fractie meer egaal van kleur kunnen zijn. De driehoek is al vrij goed afgetekend. De bovenzijde van de driehoek, welke de kleurscheiding tussen de nek en het zadel vormt, kan mogelijk net even strakker. In het geheel mag de driehoek niet kleiner worden. Het tweede tekeningonderdeel is de broektekening. Deze is duidelijk aanwezig maar ook daar zijn om te komen tot een sublieme getekende witkop grijze zebravink nog wel enkele kleine verbeteringen mogelijk. De zwarte tekening loopt vrij ver richting staart waardoor zelf enkele veren ontstaan die een vorm van bloktekening tonen. Deze veren met bloktekening zou de zebravink niet hoeven tonen. Het zwarte deel moet eenkleurig zwart zijn en kan iets meer in de driehoekvorm uitlopen richting het crème gekleurde deel.

Kweekadvies

Net als bij de bonte is de getekende, wat een bonte is met een redelijk vast verervend bontpatroon, het beste te combineren met een witte zebravink. In de eerste instantie bij voorkeur een zo zuiver mogelijke witte, dus geen directe nakomeling uit de kweek wit maal bont. Wat in de getekende kweek belangrijk is dat je een goede kweekadministratie bijhoud zodat je kan vinden wat het percentage bonte of witte nakomelingen met veel of weinig aanslag uit de kweeklijn is. Uiteraard moet deze witte een prima fysieke eigenschappen en een prima bevedering bezitten omdat dit ook meer dan belangrijk is voor de getekende en dat we de nakweek net zo goed weer voor de wit kweek kunnen inzetten.

De getekende man of pop koppelen we aan de op deze wijze geselecteerde witte en theoretisch zal dit 50% witte en 50% getekende opleveren. Beide , zowel de witte als de getekende zijn daarna weer prima gebruiken voor zowel de witkweek als de kweek van de getekende , waarbij de selectie van de kwaliteit binnen deze kleurslag zal moeten plaats vinden. Als je steeds die witte gebruikt, voor de kweek van de getekende, die ook uit de kweek van wit gekoppeld aan getekend of anders om komen ,dan zal een bepaald patroon zich in de witte bloedlijn ontwikkelen die positief zal uitwerken op het vaste patroon van de getekende.

Ook een goede mogelijkheid is heid om getekende aan elkaar te koppelen, dit heeft een aantal voordelen omdat zichtbaar is welke eigenschappen je aan elkaar paart, bij een witte is dit meer ongewis. Zo is direct duidelijk wat de kwaliteit van de broektekening van de gebruikte zebravink is en weet je ook zeker dat de witte zebravink geen afwijkend tekeningspatroon maskeert. Om de kleur van het gepigmenteerde rugdek op peil te houden kan men bonte zebravinken inzetten die een prima kleurdiepte van de mantel en vleugeldek bezitten, maar daarnaast bij voorkeur creme zijn in de broek en aartsbevedering een wat moeilijke combinatie maar wel noodzakelijk omdat de broektekening bij de getekende het grootste probleem is. Een dergelijke grijze of bonte wordt gekoppeld aan een getekende en via selectie zal de nakomeling die de kenmerken van een getekende het best benaderd, weer gekoppeld worden aan een witte met de eigenschappen zoals eerder omschreven.

Naast deze kweekaanwijzingen, waarbij een portie geluk om de hoek komt kijken, is het ook raadzaam om , indien nodig en mogelijk, het geluk wat te helpen en zich te bekwamen in het conditioneren van de bevedering zodat een verdwaald gepigmenteerd veertje op een verantwoorde en toegestane wijze verwijderd kan worden.

Tekst: TC-NZC
Foto: Bart Houben