Blackface grijs

Print Friendly, PDF & Email

De standaard van de blackface grijze zebravink

KleurslagBlackface grijze manBlackface Grijze pop
Tekening.
Oogstreep, snavelstreep, flank te hoogte stuit.Zwart.Zwart.
Tussen oog en snavelstreepZwart een geheel vormend met oog- en snavelstreep.Tussen oog- en snavelstreep licht leigrijs
BovenstaartdekverenZwart / wit geblokt.Zwart / wit geblokt.
WangvlekDiep oranjebruin.
FlankKastanjebruin met ronde witte stippen.
ZebratekeningZwart op lichtgrijze ondergrond.
BorststreepZwart, de borststreep vloeit naar naar onder toe uit. Geleidelijk overgaand in het zo donker mogelijk grijs van de onderbuik
Flank ter hoogte van de stuitZwart uitvloeiend in de aarsbevederingZwart uitvloeiend in de aarsbevedering
Kleur
Kop en nek.Leigrijs, op de kop gehamerd.Leigrijs op de kop iets gehamerd.
Rug- / vleugeldek.Leigrijs, iets donkerder dan de kop. Het rug-/ vleugeldek moet egaal zijn Leigrijs, iets donkerder dan de kop. Het rug-/ vleugeldek moet egaal zijn
Wang, borst en flankLichtgrijs, iets lichte dan de kop.
Stuit Onregelmatig zwart/wit gebloktOnregelmatig zwart/crème geblokt
OnderlijfZwart vanaf de borststreep tot en met de grijze buik en onderstaartdekveren.Vanaf de Leigrijze borst tot en met de onderbuik crèmewit met leigrijze waas
StaartpennenZwart.Zwart

Keurtechnische aanwijzing voor de blackface grijze zebravink

Kleur

De borststreep vloeit naar onderen uit, tot met de onderstaartdekveren. Hoe verder deze uitvloeit hoe beter het is. Deze kleur van de uitvloeiende borststreep mag in de onderbuik over gaan in een lichtere kleur. Een volledig eenkleurig onderlichaam heeft echter de voorkeur. Een ideale blackface grijze man zou een volledige zwarte buik kunnen tonen, lopend van de borststreep tot en met de onderstaartdekveren. Wanneer de onderstaartdekveren niet egaal zwart zijn moet dit niet zwaar worden gestraft. Bij de poppen is op de borst soms een vaag patroon van zebratekening te herkennen, dit is een duidelijke kleurfout. Het rug-/ vleugeldek van de blackface grijze man dient volledig egaal leigrijs gekleurd te zijn. Door de vloeiende werking van de blackface zullen de veerranden volledig dichtlopen met eumelanine. Een lichtere zoom aan de vleugeldekveren en pennen is dan ook een duidelijke kleurfout.

Tekening

De blackface mutatie geeft een uitvloeien van de veervelden met een hoge eumelanine concentratie. Veervelden met een hoge phaeomelanine concentratie, wangen en flanken, vormen voor het uitvloeien van het eumelanine een afbakening. De stippen in de flanken dienen volledig aanwezig te zijn. Soms treffen we stippen aan die vervagen, niet rond en/of helder wit zijn, dit is een duidelijke tekeningfout. De borststreep mag niet naar boven uitvloeien. De zebratekening boven de borststreep dient duidelijk en scherp te zijn. De kleurscheiding tussen borstband en zebratekening dient regelmatig en strak te zijn De flankkleur ter hoogte van de stuit vloeit bij de man uit en kan een geheel gepigmenteerde broek vormen. Bij de pop is dit veerveld lichter gekleurd. (Bij de blackface grijze is dit grijs).

Het veerveld tussen de oog- en snavelstreep dient bij de man van gelijke kleurdiepte te zijn als de oog- en snavelstreep. De bovenzijde van dit veerveld dient scherp afgetekend te zijn en niet boven het oog te reiken. Bij de pop dient de oog- en snavelstreep normaal aanwezig te zijn. Het veerveld hiertussen is in overeenstemming met de borstkleur en loopt over in de borst, die dezelfde kleur moet laten zien. Deze grijze borst moet uitvloeien in de onderbuik in overeenstemming met de man. Ook bij de pop kan de tekening bij de stuit uitvloeien in een gepigmenteerde broek.

De blackface grijze zebravinken op de foto

Het blackface grijze koppel zijn prima kleur en tekening vogels. De kleur en tekening is het prima. Van model tonen de vogel wat lang, zouden wat geblokter kunnen zijn. De man Is prima van tekening . De flank is fraai regelmatig bezet met witte stippen, in combinatie met de goed door gekleurde buik- aars en onderstaartdekveren is dit van hoge kwaliteit. De buik kleur zou nog een fractie meer egaal van kleur kunnen zijn. De driehoek snavel- ,oogstreep vomrt een mooi geheel dat goed egaal is doorgekleurd. Het vleugeldek zou mogelijk iets egaler van kleur kunnen zijn. De kop is prima gehamerd. Ook de pop toont goede tekening. De driehoek snavel-, oogstreep zou een fractie dieper licht leigrijs mogen zijn. De blackface factor in de buik zou nog wat beter en regelmatiger kunnen uitvloeien richting aars en onderstaartdek.

Kweekadvies

Het kweken van blackface grijze zebravinken kan gezien worden als de kweek van een basiskleurslag voor de diverse mutatie combinaties met blackface. Het is daarom erg belangrijk veel aandacht te besteden aan de typische blackface kenmerken. Zo is het belangrijk dat de flank van de gebruikte man een prima bezit van stippen toont. De stippen mogen zeker niet dichtvloeien. Ook het uitvloeien van de borstband richting buik en aars vraagt aandacht. Zo moet de buik zo ver mogelijk uitvloeien maar ook moet het bezit van zwart pigment zo hoog mogelijk zijn. Wanneer veel zwart pigment in de buik wordt geselecteerd moet ook gekeken worden naar de zebratekening. Boven de borstband moet deze aanwezig zijn zoals bij de grijze zebravink. Regelmatig loopt de zebratekening bij blackface mannen dicht. Dit kan als oorzaak het selecteren op veel zwart pigment in de buik hebben. Het kan ook het tonen van split kenmerken van de zwartborst mutatie als oorzaak hebben. In dit geval zal dat zeker ook aan de stippen in de flank zichtbaar zijn. Blackface mannen split voor zwartborst tonen al een meer ovale stipvorm in de flank. Als laatste specifieke blackface onderdeel moet er aandacht zijn voor de driekhoek tussen oog- en snavel streep. Deze driehoek dient egaal zwart te zijn gelijk aan de oog- en snavelstreep. Wie een blackface pop voor de kweek inzet let er op dat de pop op de buik een voldoende uitvloeiende grijze kleur toont. De driehoek tussen oog en snavelstreep dient bij de pop zo diep mogelijk grijs te zijn. Voor het overige kweekadvies kan verwezen worden naar de grijze zebravInk. Voor het kweken van blackface grijze zebravinken is slechts één blackface zebravink in een koppel nodig. De mutatie vererft immers autosomaal en dominant.

Tekst: TC-NZC
Foto: Bart Houben