Algemene Ledenvergadering | 23 April 2022


Op 23 april 2022 zal de Algemene Vergadering gehouden worden.
Regio besturen kunnen eventuele regiovoorstellen indienen vóór
15 maart 2022 bij de secretaris, Karel Paantjens.

In het bestuur zijn Eric Kuijpers en Karel Paantjens aftredend.
Eric stelt zich herkiesbaar. Karel heeft aangegeven te gaan stoppen.
Er is dus een vacature.
Eventuele (tegen)kandidaten kunt U melden voor 15 maart 2022.

Alle activiteiten vinden plaats onder voorbehoud en met mogelijk beperkingen.Reacties zijn gesloten.

error: Content is protected !!