Word NZC lid

Schrijf je in als nieuw NZC lid en doe mee aan al onze activiteiten
+ ontvang 6x per jaar ons fraaie clubblad ZEBRAPAD!

Volg deze link en vul het aanmeldformulier in

[ezcol_1half]

Activiteiten

In de meeste regio’s worden er voor de leden regelmatig leerzame bijeenkomsten, vogelkeuringen en verschillende evenementen gehouden. Ook organiseren alle regio’s jaarlijks een eigen regioshow. Als hoogtepunt hebben NZC leden toegang tot de Internationale Zebravinken Show. Een show met internationale uitstraling!!

[/ezcol_1half][ezcol_1half_end]

Clubblad

Het Zebrapad verschijnt 1 x per 2 maanden. Naast wetenswaardigheden over de NZC vindt u er nuttige en praktische informatie over zebravinken. Het nieuws uit de regios, de agenda, vraag en aanbod, een losse bijlage met kleurenfoto en een beschrijving met een kweekaanwijzing van een bepaalde kleurslag, vormen mede de inhoud van ons clubblad.

[/ezcol_1half_end]

Zebravinkenboek 2009

Een uitgave van de Nederlandse Zebravinken Club door Berend Bosch, Peter Wijgerde en Francis Kriesels. Foto’s door Bart Houben, Pieter van den Hooven en Piet Onderdelinden.

De Zebravink is geschreven door een redactiecommissie welke is gevormd door vijf bekende zebravinkliefhebbers van de Nederlandse Zebravinken Club (NZC). In enkele hoofdstukken wordt uitgebreid aandacht besteed aan de huisvesting, de verzorging, en het tentoonstellen van zebravinken. Verder wordt op een praktische wijze uitleg gegeven over onderwerpen als erfelijkheidsleer, pigmentsynthese en veerstructuur. Het belangrijkste deel van dit boek is beschikbaar gehouden voor de beschrijving van bijna 200 kleurslagen en voorzien van ruim 380 prachtige foto’s. Iedere kleurslag wordt uitgebreid geanalyseerd en is voorzien van een praktische kweekaanwijzing. Hiermee mag dit boek gezien worden als een zeer waardevolle handleiding voor de selectieve-, kleur- en postuurkweek. De Zebravink zal voor een beginnende zebravinkenliefhebber een handleiding kunnen zijn voor het bereiken van de top als zebravinken kweker. Voor de topkweker kan dit boek een aanzet zijn om het ook eens met andere kleurslagen te proberen.

Dit boek is een must voor elke liefhebber!

Bestel Nu

Algemene informatie

De NZC is op 1 januari 1969 opgericht en als Speciaalclub aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV). Wij richten ons op het bevorderen van kennis over zebravinken, de kweek, advisering van onze leden en de NBvV over bijvoorbeeld standaardeisen en vraagprogramma’s.

Ook organiseert de NZC elk jaar een landelijke tentoonstelling, regionale tentoonstellingen en technische dagen. De NZC beschikt over een Technische Commissie, waar u met al uw vragen over zebravinken terecht kunt. Verder wordt er 1 x per 2 maanden een leerzaam en zeer verzorgd clubblad uitgegeven dat de moeite van het lezen meer dan waard is.

Tenslotte: De “NZC gaat internationaal” en heeft inmiddels leden in Zweden, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Belgie, Frankrijk, Italie, Spanje, Portugal, Curacao, Zwitserland, Amerika (USA), Tjechie, Noord Ierland, Luxemburg, Koeweit, Indonesie, Hongarije en Bahrijn!

Adres gegevens
Dorpsstraat 45 | 4751 AJ | Oud-Gastel | T – 0165-513035

Algemene Voorwaarden
Onze Algemene Voorwaarden bij lidmaatschap vindt u in onze verenigings-statuten. De Nederlandse Zebravinken Club is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De statuten zijn in een notariele akte vastgelegd.

Kamer van koophandel
De NZC is opgericht op 1-1-1969 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Westelijk-Noord-Brabant onder no. V-40282822.

Bestuur
Voorzitter :
Ad de Jong
adenelsdejong@gmail.com
Secretaris :
Karel Paantjens
fam.paantjens@gmail.com
Penningmeester :
Sietse Hogenes
penningm@nederlandsezebravinkenclub.nl
Ledenadministateur :
Eric Kuijpers
ledenadmin@nederlandsezebravinkenclub.nl
Commissaris :
Dirk Koppenol
dirkkoppenol@kpnmail.nl