Technische Dag | Algemene leden vergadering

Algemene Ledenvergadering | 21 april 2018 | Ochten

Dit jaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden op 21 april in Café en Zalencentrum De Vicary te Ochten. We hopen u ook dit jaar weer in grote getale te verwelkomen.

Tot 21 april!

Adres

Café en Zalencentrum De Vicary
M. Van Drielplein 2
4051 AX Ochten