Promotiekleurslag | Eumo

promotiekleurslag van 2016 tot en met 2019

Historie
De eumo is een van oorsprong Friese mutatie. Ontstaan in de collectie van de heer Piet Kars te Stiens. De eerste Eumo’s zagen er anders uit dan we ze tegenwoordig kennen. Het waren in het begin grijze zebravinken met opvallend veel zwartbezit. De “slechte’ bevedering en het amper kunnen vliegen was toen al een opvallend kenmerk. Tegenwoordig staan de zaken er een stuk beter voor. Veel eumo’s hebben een aanzienlijk verbetert verenpak, veel mooiere kleur en tekening en velen kunnen zeer behoorlijk vliegen.


Hoe ziet een Eumo er uit?
Opvallend aan de eumo is – bij zowel de man als de pop – de zwarte stuit en staart en de zwarte driehoek waar normaal de oogsteep / teugel zit. Bij de man ontbreekt daarnaast de wangvlek, heeft hij een volledig zwarte buik en zitten er geen stippen meer op de flank. Over het geheel zijn de vogels ook beduidend donkerder grijs dan normale grijzen.

Mannen
Oogstreep
Snavelstreep
Bovenstaartdekveren
Wangvlek
Flank
Flank ter hoogte stuit
Zebratekening
Borststreep
Kop en nek
Rug- / vleugeldek
Stuit
Onderlijf
Staartpennen

: Zwart
: Zwart, overlopend in het zwarte veerveld tussen oog- en snavelstreep
: Zwart
: Ontbreekt
: Grauw kastanjebruin, stippen ontbreken
: Zwart
: Zwart, op lichtgrijze ondergrond
: Zwart
: Leigrijs, op de kop gehamerd
: Leigrijs, iets donkerder dan de kop. Het rug-/ vleugeldek moet egaal zijn
: Zwart
: Zwart, vanaf de borststreep tot en met de onderstaartdekveren
: Zwart

Poppen
Oogstreep
Snavelstreep
Bovenstaartdekveren
Wang
Flank
Flank ter hoogte stuit
Borst
Rug- / vleugeldek
Stuit

: Zwart
: Zwart, overlopend in het zwarte veerveld tussen oog- en snavelstreep. Iets lichter dan bij de man
: Zwart
: Leigrijs, iets lichter dan de kop.
: Leigrijs, iets lichter dan de kop
: Zwart
: Leigrijs, iets lichter dan de kop. Kop en nek: Leigrijs, op de kop iets gehamerd
: Leigrijs, iets donkerder dan de kop. Het rug-/ vleugeldek moet egaal zijn
: Zwart

Zie ook de standaardeisen voor een schematisch overzicht van alle kenmerken. Download | Lees ze hier


Bevedering eumo
Aan de eumo factor zit helaas ook een andere factor gekoppeld. Alle europese eumo’s hebben te maken met een bevederingsprobleem. Bij de eumos’onbreken door de gekoppelde factor een groot deel van de baardjes aan de haakjes (zie tekeningen hieronder) waardoor de bevedering min of meer los in elkaar zit. Het resultaat is een wat los in de veren zittende vogel die minder goed kan vliegen. De vleugels laten door de losse haakjes namelijk veel lucht door ipv verplaatsen/dragen wat resulteert in sterk verminderde vliegkunsten.

Het is bij de selectie van kweekvogels dan ook van belang dat er steeds de beste vliegers neemt / vogels met de beste bevedering selecteert. Momenteel zijn er al veel exemplaren die meer dan behoorlijk kunnen vliegen en beslist goed in de veren zitten. Deze vogels hebben overigens nog steeds het “haakjes probleem”, maar het toont aan dat je middels selectie veel van de nadelen kunt opvangen.


Kweek en selectie
Het is bij de kweek met eumo’s van groot belang dat je altijd begint met goed basismateriaal. Neem bij voorkeur een goede grijze man/pop met zo weinig mogelijk phaeomelanine/bruin en zoveel mogelijk eumelanine/zwart in de bevedering. Let er ook op dat je een exemplaar neemt met uitstekende fysieke eigenschappen – liefst zo groot mogelijk.

De beoogde partner zal een eumo zijn welke zoveel mogelijk voldoet aan de standaardeisen. Ook hier geld weer dat de vogel goede fysieke eigenschappen moet hebben (bedenk daarbij wel dat een eumo vaak niet zo groot zal zijn als een klassieke grijze). Let ook heel streng op de tekening (zie hieronder voor een overzicht van veel voorkomende fouten) en de bevedering. Dit moet beslist goed zijn. Neem altijd een exemplaar welke zo strak mogelijk in de veren zit.


Veel voorkomende fouten bij Eumo’s
Hieronder een overzicht van veel voorkomende kleur en tekening fouten bij de normale Grijze Eumo’s.

Eumo grijze man

 • toont een kastanje bruine wang of resttekening
 • onderlichaam niet intensief zwart doorgekleurd
 • zebratekening loopt vol
 • resttekening van de bloktekening in de staart
 • stippen in de flanken
 • flanken geschubd in plaats van egaal getekend
 • zwarte driehoek onder het oog niet intensief zwart
 • te klein en “pijlvormig”
 • slechte bevedering
 • Eumo grijze pop

 • zwarte driehoek niet intensief zwart
 • streeptekening op de borst
 • te klein en “pijlvorming”
 • resttekening van de bloktekening in de staart
 • slechte bevedering

 • Hoe herken je een eumo?
  Omdat het soms wat lastig te beoordelen is wat nou een eumo is hebben we hieronder een overzicht geplaatst van verschillende donkere mutanten vs eumo’s.

  Eumo grijs vs Grijs  Eumo grijs vs Blackface grijs  Eumo grijs vs Charcoal grijs  1-0 Eumo grijs vs Overmelanisatie