De Eumo combinaties | Voorbereiding op de TD 2017

Tijdens NZC clubdag op zaterdag 1 oktober 2016 bespraken we met elkaar nog eens de kenmerken van de Eumo mutatie

De kenmerken van de man

  • Uit de staart verdwijnen de blokken
  • Uit flank verdwijnen de stippen
  • Uit de wang verdwijnt het phaeomelanine
  • Het veerveld tussen oog- en snavelstreep wordt zwart
  • Vanaf de borststreep tot en met onderstaartdek wordt zwart

De kenmerken van de pop

  • Uit de staart verdwijnen de blokken
  • Het veerveld tussen oog- en snavelstreep wordt zwart
  • Vanaf de borst tot en met onderstaartdek donkergrijs

*Het grootste probleem bij de eumo is de kwaliteit van de bevedering
*Lees hier meer informatie over de Eumo


Als voorbereiding voor de technische dag in 2017 willen we als Technisch Commissie graag een inventarisatie doen naar de gevolgen van de verschillende enkelvoudige mutaties op de eumo mutatie.

In onze ogen weten we vrij zeker wat voor gevolgen van de bruin- , bleekrug-, masker-, pastel- en zwartwangmutatie op de eumo mutatie heeft.

Minder duidelijk is wat de gevolgen zijn wanneer de eumo mutatie bijvoorbeeld gekoppeld wordt aan de oranjeborst-, zwartborst-, blackface-, topaas-, witborst-, isabel-, wang- bleekwang- ino-, wit-, bont- en geelsnavelmutatie. We doelen hier dus op de kweek van eumo in combinatie met hooguit één exta mutatie. Multifactorige combinaties komen later aanbod.

Om hier achter te komen hebben we uw hulp nodig. Onder op deze pagina hebben wij een enquête geplaatst waarin we zebravinkliefhebbers vragen hun ervaring en ideeën met ons te delen. Het doel is om tijdens de technische dag aan de hand van deze inventarisatie de combinaties met Eumo verder uit te diepen.

We hopen op jullie ondersteuning om weer een stap ver te komen bij de kweek van mutatie-combinaties met eumo.

Graag zien we jullie reacties.

De Technische commissie.


Eumo enquete

Selecteer een geldig formulier