Word Lid

Schrijf je nu in als nieuw NZC lid en doe mee aan al onze activiteiten + ontvang 6x per jaar ons fraaie clubblad.


  * De contributie binnen Nederland is € 25 per kalenderjaar plus eenmalig € 2,50 inschrijfkosten.
  * Yearly membership fee within Europe € 35 – plus € 2,50 one time registration costs.
  * Yearly membership fee outside Europe € 45 – plus € 2,50 one time registration costs.


  Vul onderstaand formulier in om lid te worden van de NZC.
  Velden met een * zijn verplicht.
  ( Druk in het volgende scherm op de knop Aanmelden )

Algemene Voorwaarden
Onze Algemene Voorwaarden bij lidmaatschap vindt u in onze verenigingsstatuten. De Nederlandse Zebravinken Club is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De statuten zijn in een notariele akte vastgelegd.

Beëindiging lidmaatschapvolgens artikel 8, punt 3 van de statuten van de N.Z.C.
Beëindiging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Het verenigingsjaar loopt tot en met 31 december. Opzeggen dient dus voor 1 december te gebeuren. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Wilt u uw lidmaatschap beëindigen? Stuur dan een email naar ledenadministratie via ledenadmin@nederlandsezebravinkenclub.nl of gebruik het Contactformulier