Zebrapad enquête

Op de afgelopen algemene ledenvergadering is het bestuursvoorstel betreffende een
contributieverhoging niet in stemming gebracht. Er is afgesproken om eerst te kijken
naar mogelijke besparingen op uitgaven en andere inkomsten bronnen.

Het ZEBRAPAD
Een van de grootste kostenposten is het Zebrapad. Deze kost +/- € 11.500,00 per jaar.
Dat is ongeveer 70% van de totale jaarlijkse inkomsten.
Hoe zouden we de kosten voor het zebrapad kunnen beperken?

Hieronder een aantal mogelijkheden, verwerkt in een enquête.
Graag willen wij van jullie weten wat jullie daar van vinden.
Let op ! De enquête kan maar 1x per persoon worden ingevuld.

Alvast bedankt voor de moeite!


Zebrapad Enquete
Bezig met versturen